Missie

Neuroinformatica houdt zich bezig met databasing & datasharing, het opzetten van computationele modelen en het ontwikkelen van data analyse methoden in de neurowetenschappen. Neurinformatics.NL heeft tot doel de Nederlandse Neuroinformatica te organiseren in een duurzaam netwerk en een leidende rol te geven in het hersenen en cognitieonderzoek.

Neurinformatics.NL:

  • brengt daartoe neuroinformatici en neurowetenschappers uit de exacte, gedrags-, leven- en medische wetenschappen samen op landelijke bijeenkomsten;
  • spant zich in voor het ondersteunen van data-intensief onderzoek in het neurodomein via het onwikkelen van infrastructuur en daarmee samenhangende dataontsluiting ten einde wetenschappelijk onderzoek te versnellen, nieuwe onderzoeksgebieden te ontginnen en klinische toepassingen te ontwikkelen.
  • bevordert de interactie met het bedrijfsleven om toepassingen van biologisch ge├»nspireerde informatieverwerkingstechnologie te stimuleren en nieuwe behandelmethoden van hersenziekten te valoriseren.
  • bevordert de opleiding en training van neuroinformatica MSc en PhD studenten.
  • vertegenwoordigt de Nederland in het International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) en draagt bij en geeft invulling aan de uitvoering van het INCF beleid in Nederland en behartigt Nederlands belangen door het identificeren van wereldwijde samenwerkingsmogelijkheden
  • Neurinformatics.NL ondersteunt financieringsmogelijkheden voor neuroinformatica onderzoek bij Nederlandse en Europese subsidiegevers.